מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות


מועד התחולה – 1 באפריל 2023

א. כללי

1. לילית קמעונאות בע״מ ח.פ 51-6054830 מרחוב אגוז 5 אזור תעשיה חבל מודיעין, ישראל (להלן: ״לילית״) הינה חברה המאוגדת בישראל ועוסקת ביבוא, שיווק ומכירה של מוצרי קוסמטיקה.
2. על השימוש באתר זה או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו (להלן: "האתר") תחול מדיניות פרטיות כמפורט להלן.
3. מדיניות הפרטיות כתובה בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אך היא מיועדת, כמובן גם לזכר. השימוש בגוף ראשון מתייחס ללילית.
3. לילית מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשות באתר.
4. מטרות מדיניות זו להינה להביא בפניך את נהלי לילית ביחס לפרטיות המשתמשות באתר, לפרט את סוג המידע הנאסף באתר, האופן בו אנו עשויים להשתמש במידע זה והצדדים עמם אנו עשויים לחלוק אותו. מדיניות הפרטיות שלנו מתארת אף את האמצעים אותם אנו נוקטים על מנת לאבטח את המידע ואופן הגישה לפרטיך האישיים, שינויים ומחיקתם. כמו כן מוסבר כיצד תוכלי להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך או לקבלת הודעות אודות המוצרים והשירותים שלנו.
5. מדיניות הפרטיות שלנו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר וחלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודותייך בזמן שאת גולשת באתר.
6. הגישה לאתר והשימוש בו, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים המוצעים בו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים באתר (לעיל ולהלן: "תנאי השימוש"), המסדירים את היחסים בין לילית לבין כל גולשת ו/או צופה ו/או משתמשת באתר לכל מטרה שהיא, ו/או במידע המצוי באתר, במישרין או בעקיפין (לעיל ולהלן: "המשתמשת" או "המשתמשות").
7. שימוש באתר זה מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקשת לקרוא את תנאי השימוש בקפידה. אם אינך מסכימה לתנאים אלה, אנא הימנעי מכל שימוש באתר.
8. במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות כתובת IP, שמך הפרטי, שם משפחתך, כתובתך, מספר הטלפון שלך וכיו"ב.
9. לילית ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך ובין היתר מידע שניתן על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו עסק, סוחר, אתר או גוף מסחרי.
10. לילית שומרת לעצמה את הזכות למנוע את שירותי האתר מגולשת או משתמשת אשר תפר תנאי מתנאי השימוש. כן לילית שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי משתמשת ואשר יש בה משום הפרה של תנאי מתנאי השימוש או הדין או בכלל.
11. המונח "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם לרבות (אך לא רק): תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי, קובץ מוסיקלי; תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, תו, סימן, סמל וצלמית (icon)וכיו"ב.
12. לילית עושה מאמצים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת, תוך שלילית משתמשת  בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האתר באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע  מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים.
13. לילית רשאית להשתמש במידע שתמסרי באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר – לצורך שיפור השירותים באתר, למלא בקשותיך לאחר שנתת הרשאתך, לפרסם פירסום רלוונטי, לערוך מבצעים או לתמוך בהם, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.
14. כל המידע שימסר על ידך ו/או המידע שיתקבל במסגרת השירותים ו/או בעקבות שימושך באתר ישמר בסודיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ובכפוף לחובות ו/או דרישות חוקיות החלות על לילית.

ב. מדיניות לגבי קטינות

15. אם טרם מלאו לך 18 שנים, הנך רשאית לגלוש באתר שלנו אולם אסור לך לספק לנו את פרטייך האישיים. אתר זה אינו מיועד לקטינות שטרם מלאו להן 18 שנים ואיננו אוספים ביודעין פרטים אישיים מקטינות שטרם מלאו להן 18 שנים. אם ייוודע לנו שקיבלנו בשוגג פרטים אישיים מגולשת שטרם מלאו לה 18 שנים, נפעל למחיקת פרטים אלה מן המערכת.

ג. המידע הנאסף, דרכי איסופו ועיבוד הנתונים

16. בעת שימוש בשירותי האתר, נאסף עלייך "מידע אישי" אשר נמסר על ידך ביודעין. מידע זה מזהה אותך באופן אישי, כלומר שמך, מספר ת.ז./דרכון, כתובתך, גילך, מינך ואמצעי התשלום ששימשו אותך.
17. בנוסף למידע האישי המצטבר באתר לילית לגבייך, תאסוף לילית מידע שאינו אישי המשמש לצרכים סטטיסטיים - על נוהגיך באתר, לרבות תכנים שיצרת או טענת לאתר, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP Address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד. זהו מידע מצטבר אשר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר יחד עם פרטייך. מידע זה נלמד ומצטבר באופן סטטיסטי תוך איסוף מידע באופן אלקטרוני באמצעות cookies ("עוגיות") ו/או אמצעים דומים.
18. בנוסף, לילית רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.
19. לילית שומרת לעצמה את הזכות להטמיע ולהשתמש בשירותי פרסום, תצוגה ורשימות שיווק מחדש של פייסבוק/ אינסטגרם/youtube /google  אשר נעזרים ב"עוגיות" או באמצעים נוספים. הינך יכולה לבטל ולשלוט באפשרויות הפרסום שיוצגו לך; פרטים על אפשרות זו בגוגל תוכלי לקרוא באתר גוגל.
20. כן נאספים באופן אוטומטי בעת ביקורך באתר נתונים נוספים:yotpo, help scout mailchimp  וזאת לצורכי מתן שירות, דיוור וחוות דעת בהתאמה.
21. יודגש כי הפרטים שתספקי ו/או שיאספו, יכול ויאומתו כנגד מידע קיים אודותיך ו/או כנגד מידע דומה שסופק ו/או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.
22. לילית אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן או מהווה הפרה של הוראות הדין או של הסכם והנך נדרשת להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסרי ללילית ו/או תפרסמי באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים, תגוביות וכו') תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. דעי כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה ללילית רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעות הדבר הנה, בין היתר, שאינך זכאית, ולא תהיי זכאית בעתיד, לכל תשלום או פיצוי שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסרי לחברה ו/או תפרסמי באתר.
23. לילית תשמור במאגריה, הן את המידע שיצטבר המזהה אותך באופן אישי והן את המידע שאינו אישי (להלן: "המידע"). המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות על פי כל דין ולילית תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע  לצדדים שלישיים במודע, אלא לצורך מילוי בקשותיך לאחר שנתת הרשאתך לכך.
25. הבסיס החוקי לעיבוד המידע האישי הינו: (א) על מנת לספק את השירותים שלנו דהיינו לצורך מימוש ההתקשרות שבינך לבין לילית. (ב) ניתנה לנו הסכמתך להשתמש במידע זה. (ג) עיבוד המידע שלך לצורך האינטרסים הלגיטימיים שלנו או של צד ג' במקרים שהאינטרסים שלך אינם גוברים על אינטרסים אלה.

ד. השימוש במידע

26. בהסכמתך לתנאי השימוש של האתר, הנך מביעה את גם הסכמתך כי יבוצע תיעוד בשרתים באופן אוטומטי של כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך ובכלל זאת כתובת IP שלך וכן של כל הדפים בהם ביקרת וכי תיעוד כאמור יבוצע לצורך יצירת קשר עמך לאחר אישורך.
27. לילית תשתמש בפרטיך האישיים לשם ביצוע משלוח מוצרים אלייך באם רכשת אותם דרך האתר. ניתנת לך בזאת הודעה מפורשת כי פרטיך כפי שנמסרו על ידך בהליך הרכישה ישמשו את לילית למשלוח דברי פרסומת ו/או מסרים שיווקיים ואולם הנך רשאית בכל עת להודיע ללילית על סרובך לקבלת דברי הפרסומת ובמקרה כזה תפעל לילית להפסקת שיגור הדיוורים מטעמה.
28. באם בחרת ליתן את מספר הטלפון הסלולארי שלך, לילית תהא רשאית להעביר לך באמצעותו, לאחר אישורך, הודעות טקסט המכילות בין היתר, מידע על אירועים, מוצרים, ייעוץ קוסמטי, מבצעים וכיו"ב. לילית אינה גובה תשלום עבור משלוח הודעות טקסט, אך ייתכן שספק הטלפון הסלולארי שלך יחייב אותך עבור משלוח ו/או קבלת הודעות טקסט, זמן אוויר וכן כל דמי שימוש אחרים בהם מחייב ספק הטלפון הסלולארי. אם בחרת לקבל הודעות טקסט ובהמשך תתחרטי ותבקשי לחזור בך, אנא צרי עמנו קשר להסרת שמך מרשימת התפוצה.
29. לילית תהא רשאית, לאחר אישורך, לשלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שסיפקת, לרבות הודעות המייל היומי/שבועי, אלא אם תצייני בכתב בפני לילית כי אינך מעוניינת בכך עוד. באם תרצי להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמנת לפנות ולבקש להסירך מרשימת התפוצה באחת מן הדרכים הבאות:
30. להסרה מיידית ומהירה מהמאגר ללא צורך בפנייה אלינו- באמצעות הקישור המצורף לכל דיוור או SMS פרסומי שנשלח.
31. לילית רשאית, לאחר אישורך, להשתמש בפרטיך האישיים, על מנת שתוכל לספק לך שירות ושימוש באתר המותאמים לך אישית. כך למשל, לילית תוכל להציע לך מוצרים בהתאם להעדפותיך, הנלמדות מהמידע אישי שאת מספקת ביודעין והמידע הסטטיסטי הנאסף עלייך.
32. השימוש במידע האישי, כמו גם במידע שתמסרי בעת תהליך ההרשמה לאתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת בין היתר, למטרות המפורטות להלן:
כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר, כדוגמת (אך לא רק) מבצעים ופעילויות שונים שיוצעו מעת לעת באתר.
לשם שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר. ליצור שירותים ותכנים חדשים. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את לילית לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
לשם הזיהוי שלך במהלך כניסות חוזרות לאזורים הנדרשת בהם הרשמה וכדי לחסוך ממך את הצורך להזין בכל פעם את פרטיך.
לשם יצירת אזורים אישיים באתר שיוכלו להתאים להעדפותיך.
לצורך צריכה ו/או רכישת מוצרים ושירותים באתר.
לצורך פרסום מידע ותכנים מטעמך.
לשם התאמת המודעות שיוצגו לעיניך בעת ביקורך באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את לילית לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.
לילית רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי, לאחר אישורך. בכל עת תוכלי לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.
ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך).
לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר לילית.
33. המידע בו יעשה שימוש יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזוהה אישית.

ה. שימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים

34. לילית ו/או מי מטעמה תשמור את המידע במאגריה והשימוש בנתונים הנאספים ייעשה רק על פי תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות באתר ועל פי הוראות כל דין לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.
35. לא נספק את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים לשימושם בשיווק מוצריהם ופרסומיהם או שירותיהם לך ללא הסכמתך. איננו מוכרים ואיננו חושפים בדרך אחרת פרטים אישיים אודות גולשות המבקרות באתר.
36. לילית תהא רשאית לחשוף את המידע האישי אודותייך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:
א. בעת שתרכשי מוצרים ושירותים משותפי-מסחר או בעת שתיקחי חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות ללילית ולצד שלישי המוצגות באתר לילית. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר עמך. יש להדגיש, אלא אם נאמר אחרת, כי לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה סופק.
ב. כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי. כך גם בקשר לכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין לילית.
ג. במקרה של מחלוקת משפטית שתחייב את חשיפת פרטיך ואם אנו מאמינים בתום לב שהחוק מחייב אותנו לעשות זאת. בכך יכול להיכלל מענה לבקשות משפטיות שמקורן ברשויות שיפוט מחוץ לישראל, אם אנו מאמינים בתום לב שהמענה נדרש על פי חוק ברשות השיפוט הרלוונטית, משפיע על המשתמשות ברשות שיפוט זו ועומד בסטנדרטים המוכרים בעולם.
ד. במקרה שתפרי את תנאי השימוש באתר, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים באתר או אם תבצעי באמצעות האתר, או בקשר אתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים כאלה תהיה לילית רשאית למסור את המידע לפי הנדרש אם אנו מאמינים שהדבר נדרש כדי: לזהות, למנוע ולהתמודד עם הונאה, שימוש לא מורשה במוצרים, הפרות של התנאים או המדינית שלנו או פעילות מזיקה או בלתי חוקית אחרת; להגן על עצמנו (כולל הזכויות, הקניין או המוצרים שלנו), עליך או על אחרים, כולל כחלק מחקירות או פניות רגולטוריות; או למנוע פגיעה ממשית, מוות או נזק גופני שעומד להתרחש. לדוגמה, ככל שרלוונטי, אנו מחליפים מידע עם שותפי צד שלישי לגבי מהימנות החשבון שלך על מנת למנוע הונאה, שימוש לרעה ופעילות מזיקה אחרת.
ה. מידע שאנו מקבלים עליך יהיה נגיש וכן יישמר לתקופה ארוכה יותר כאשר מידע כאמור הוא נשוא של בקשה או חובה משפטית, חקירה ממשלתית או חקירות הנוגעות להפרות אפשריות של התנאים או המדיניות שלנו, או על מנת למנוע נזק ככלל. אנו גם שומרים מידע, למשך שנה לפחות, מחשבונות שהושבתו עקב הפרות תנאים על מנת למנוע הפרות חוזרות או הפרות אחרות של התנאים.
ו. לילית תהא רשאית להעביר מידע לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בלילית וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של לילית. לילית לא תחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך.

ו. שיתוף המידע עם שותפי צד שלישי


לילית עובדת עם שותפי צד שלישי שעוזרים לה לספק ולשפר את המוצרים שלה, או משתמשים בכלים לעסקים על מנת לשפר ולהרחיב את עסקיה של לילית ברחבי העולם. איננו מוכרים אף חלק מהמידע שלך לאף לא אחד, ולא נעשה זאת לעולם. אנו גם מטילים הגבלות מחמירות על האופן שבו השותפים שלנו יכולים להשתמש בנתונים שאנו מספקים ולחשוף אותם. להלן גורמי צד שלישי שאנו משתפים ו/או עשויים לשתף עמם מידע:

37. צדדים שלישיים המספקים ללילית שירותי ניתוח (כדוגמת פייסבוק ואינסטגרם): באמצעות אתרים חברתיים אנו מקבלים סטטיסטיקות ונתוני שימוש מצטברים שעוזרים ללילית להבין איך אנשים מקיימים אינטראקציה עם הפוסטים, הרישומים, הדפים, הסרטונים ותוכן אחר שלהם במוצרי פייסבוק, אינסטגרם ומחוץ להם וזאת על מנת לעזור להם להבין טוב יותר את סוג קהל היעד של לילית. אנו גם לומדים אילו מודעות פייסבוק הובילו אותך לבצע רכישה או פעולה אחרת באתר של לילית.
38. מפרסמים ושותפי מדידה: אנו משתפים מידע עם חברות על מנת לספק דוחות ניתוח ומדידה. אנו מספקים למפרסמים ושותפי המדידה שלנו דוחות על סוגי האנשים שנכנסים לאתר לילית ועל ביצועי המודעות, אך איננו משתפים מידע המזהה אותך באופן אישי (מידע כגון שמך או כתובת הדוא"ל שלך) אלא אם תיתני לנו את רשותך לכך. לדוגמה, אנו מספקים למפרסמים מידע כללי על סוגי ביקוש למוצרינו השונים על מנת לעזור לנו להבין טוב יותר את הקהל שלנו לקבוע מדיניות מחירים, הנחות וכד'.
39. שותפים המציעים מוצרים ושירותים במסגרת שיווק המוצרים שלנו: כאשר את נרשמת כמנויה לקבלת תוכן מועדף או רוכשת מוצר ממוכר של מוצרים שלנו, יוצר התוכן או המוכר יכול לקבל את המידע שלך שאינו אישי ומידע נוסף שאת משתפת אתו וכן מידע הדרוש להשלמת העסקה, כולל פרטים למשלוח וליצירת קשר.
40. ספקים ונותני שירותים: אנו מספקים מידע ותוכן לספקים ונותני שירותים התומכים בעסק שלנו, למשל על ידי מתן שירותי תשתית טכנית, ניתוח אופן השימוש במוצרים שלנו, מתן שירות לקוחות, תמיכה בתשלומים או עריכת סקרים.

ז. קישורים באתר לאתרים ברשת האינטרנט, רשתות חברתיות ומידע אישי שאת משתפת

43. לילית מעמידה לרשות משתמשות האתר כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף למדיניות הפרטיות של אותם שירותים. מדיניות זו אינה חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלו או כל שירות מקוון המופעל על-ידי צד שלישי.
44. באתר תמצאי קישורים ("לינקים") לעמודים, לאתרים ולתכנים שונים ברשת האינטרנט. העמודים, האתרים והתכנים הנ"ל ואלו הכלולים בהם אינם מתפרסמים על ידי לילית או מטעמה ולילית אינה שולטת ו/או מפקחת עליהם. העובדה שלילית מקשרת אליהם אינה מעידה על הסכמת לילית לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם ו/או לנוהג בעלי התכנים האמורים בתחום הפרטיות או בכל היבט אחר הקשור בתפעולם.
45. לילית אינה אחראית לשמירה על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מאתר זה. יתכן שתמצאי כי את מתנגדת לתכנים המצויים בלינקים או סבורה כי תכנים אלה מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. לילית אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הלינקים, אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בתכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך או לכל צד ג' כתוצאה מהשימוש בלינקים או תכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם.
46. לילית אינה מתחייבת כי הלינקים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.
47. לילית רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, וכן רשאית לילית להוסיף קישורים בכל עת, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.
48. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לילית אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. לילית לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהתכנים האמורים, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
49. הלינקים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים אינם כפופים לאמור במדיניות פרטיות זו. כאשר את מתחברת לאתרי אינטרנט אחרים, הצהרת פרטיות זו וכללי הפרטיות שלנו אינם חלים יותר. עליך לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר ואתר לפני גילוי מידע כלשהו המאפשר זיהוי אישי.
50. האתר עשוי לכלול גם תכנים הנמסרים לפרסום מטעם משתמשי האתר. תכנים אלה עשויים לכלול גם מידע אישי. דעי כי התכנים שאת טוענת לאתר אינם פרטיים או חסויים וכי לא אמורה להיות לך כל ציפייה לפרטיות בנוגע אליהם. עלייך לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת שהנך מוסרת מידע אישי אשר עלול לזהות אותך או אחרים.
51. כאמור, ייתכן ולילית תתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/שירותיהן באתר. מודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות cookies במחשבך. ה cookies -מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו.

ח. אבטחת מידע

53. לילית מייחסת חשיבות רבה לאבטחת המידע במערכותיה, על מנת להגן ולשמור על פרטים אישיים אותם את מספקת באתר מפני חשיפה, שימוש, שינוי והשחתה ללא רשות. לשם שמירת המידע, לילית מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.
54. הצפנה: כדי להגן על תוכן סודי כגון, הזמנות או בקשות שאת שולחת אלינו, אתר זה משתמש, מטעמי אבטחה כמפעילי האתר באמצעות פרוטוקול SSL. את יכולה לזהות חיבור מוצפן באמצעות שורת הכתובת בדפדפן של HTTPS ואת סימן המנעול בתוך הדפדפן שלך. עם הפעלת הצפנת החיבור, צד שלישי לא יוכל לקרוא את הנתונים ששלחת אלינו.
55. התשלומים באמצעות pelecard ,stripe מוצפנים באתר זה.
56. כאמור, לילית מקדישה  משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי לילית ו/או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשות האתר. עם זאת, אין לילית יכולה לאבטח את מחשבי לילית ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הואיל והאתר שלנו מוצע לרשותך באינטרנט הציבורי ופרטייך האישיים שאת מספקת לנו נאספים ברשת גלויה (באינטרנט). כתוצאה מכך, במקרה של פריצה, צדדים שלישיים - לא מורשים, עשויים לעיין בהם ולהשתמש בהם. על כן איננו מתחייבים כי האתר יהיה בלתי חדיר לגישה לא מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בו. הינך מצהירה בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד לילית ו/או מי מטעם לילית עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין.
57. הואיל וכאמור אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או יגנב ממאגרי המידע. לילית אינה מתחייבת, ואינך יכולה באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות בלילית יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, את מודעת ומסכימה למגבלות אלו.
58. המידע שלילית אוספת נשמר במאגר המידע של לילית, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, אשר עשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.
59. לילית לא תהיה אחראית בגין כל עיכוב כלשהו, קושי להשתמש, אי-דיוק של מידע, וירוס מחשב או כל פגם באתר זה או אי-התאמה בינו ובין חומרות, תוכנות או קבצים של המשתמש.
60. לילית אינה מתחייבת שהאתר, לרבות התכנים שבו, לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי לילית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של לילית ו/או של מי מטעמה.
61. לילית לא תהיה אחראית בגין כל בעיה או תקלה הנגרמת בשל גורמים שאינם בשליטת לילית.
62. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שני את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמשי בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, וודאי שאת משתמשת בדפדפן מאובטח.
63. נקטנו אמצעים רבים על מנת להבטיח לך גלישה מעולה באתרנו וכי פרטיותך תישמר. אם יש לך שאלות, הערות לגבי מדיניות הפרטיות או אם הנך סבורה כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, אנא פני בדחיפות ללילית באמצעות מכתב לכתובת המופיעה לעיל או לדוא״ל [email protected]. נציגי לילית עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

ט. Cookies

64. לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע, אנו משתמשים באתר שלנו בקבצי Cookies (לעיל ולהלן: "עוגיות"). רוב העוגיות שאנו משתמשים בהן נקראות "עוגיות הפעלה" אלה הם קטעי טקסט השמורים בכונן הקשיח של המחשב שלך באמצעות הדפדפן ונועדו לאסוף מידע המראה לנו כיצד נכנסת לאתר וכיצד את משתמשת באתר ומדפדפת בו. קבצים אלה הכרחיים לצורך שימוש באתר. חלק מהקבצים ימחקו באופן אוטומטי בסוף הביקור שלך באתר. קבצי עוגיות אחרים ישמרו עד שתמחקי אותם. קבצי עוגיות אלה מאפשרים לנו לזהות את הדפדפן שלך בפעם הבאה שתבקרי באתר. ניתוח הגלישה שלך, כאמור, הוא אנונימי. לא ניתן לעקוב אחר פרטייך האישיים. הנך רשאית להתנגד לניתוח זה. לשם כך עלייך לבקש מהדפדפן להודיע לך על עוגיות או לדחות אותן אוטומטית. אם תדחי את העוגיות שלנו, תוכלי עדיין להשתמש באתר, אך חלק מתכונותיו תהיינה מוגבלות. בעצם המשך השימוש שלך באתר הנך מאשרת לנו את השימוש בעוגיות.
65. ישנן עוגיות הנדרשות לביצוע תהליך התקשורת האלקטרונית או לספק פונקציות מסוימות בהן את מעוניינת להשתמש למשל, פונקצית עגלת הקניות.
66. ישנן עוגיות שמקורן בצדדים שלישיים, שכן לילית נעזרת בנוסף גם בשירותי הפרסום של חברת גוגל Google Analyticsורשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק. קבצי העוגיות שמקורם בצדדים שלישיים אלה נועדו לשם הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת (בשיטה המכונה (Retargeting  בנוסף, קבצי ה Cookies שמקורם בפייסבוק נועדו להציג לך מידע באתר שמקורו בפייסבוק, לסמן תכנים ש'אהבת", להמליץ לך על תכנים אחרים שעשויים לעניין אותך ועוד. למידע נוסף אודות סוגי העוגיות והשימוש על ידי גוגל או מי מטעמה, ראי הרחבה במרכז המידע של גוגל. למידע נוסף אודות השימוש בקבצי עוגיות על-ידי פייסבוק או מי מטעמה, ראי הרחבה במדיניות ה"עוגיות" של פייסבוק.             
67. דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies, ולפיכך אם אינך מעוניינת לקבל Cookies תוכלי להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. אם אינך יודעת כיצד לעשות זאת, בדקי בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את משתמשת.
68. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכלי לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותיך באמצעות "Out Put".
69. עם זאת, יש לזכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלי להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, את יכולה למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשי כן, רק אם את משוכנעת שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישותף עם צדדים שלישיים.
70. למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירותי הפרסום של גוגל פני לאתר. למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות הפרסום של פייסבוק פני לאתר פייסבוק.
71. יצוין שאותן "עוגיות" משואות רשת (web beacons) הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים על בסיס קוד Google Analytics, המידע הנאסף איננו מזהה אותך והשימוש שיעשה בעוגיות ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של Googleאם את רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של Google  תוכלי לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט של גוגל.

י. מהן הזכויות שיש לך בנוגע למידע שלך

72. בכל עת עומדת לך הזכות לקבל מידע לגבי הנתונים האישיים שלך המאוחסנים בלילית (להלן: "נתונים אישיים"). כמו כן, לילית מספקת לך את היכולת לגשת לנתונים שלך, לתקן, להעביר ולמחוק אותם, והכל כמפורט להלן.
73. הזכות לעיין במידע: על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, רשאית לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר לילית ואף לבקש מלילית לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, עליך לשלוח בקשה בכתב אל לילית בכתובת המופיעה לעיל, או לכתובת הדוא"ל [email protected].
74. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא צרי קשר בכתובות המפורטות לעיל. בכל תכתובת ללילית יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר. לילית תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.
75. בנוסף, אם המידע שבאתר לילית משמש לצורך פניה אישית אליך, לצורך שיגור דבר פרסומת, את זכאית לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק מן האתר. לילית תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק לשיגור דבר הפרסומת כאמור לעיל. מידע הדרוש ללילית לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד רכישות וכד' שביצעת באמצעות אתר של לילית יוסיף להישמר באתר על-פי דין.
76. ביטול הסכמתך לעיבוד נתונים: עיבוד הנתונים האישיים אפשרי רק על בסיס הסכמתך המפורשת או לשם ביצוע ההתקשרות בינך לבין לילית לרכישת מוצרים ולרבות מול צד ג' כגון תשלום בגין הזמנת מוצרים. תוכלי לבטל הסכמה קיימת בכל עת.
77. לילית מאחסנת את הנתונים האישיים אודותיך עד שאינם נדרשים על מנת לספק את המוצרים שרכשת, או עד ביטול רישומך לאתר, המוקדם מבין השניים. החלטה זו מתבצעת בכל מקרה לגופו והיא תלויה במשתנים אופי הנתונים, מדוע הם נאספו ועובדו, וצורכי שימור רלוונטיים מבחינה משפטית או תפעולית.
78. כשאת מבטלת את רישומך לאתר, אנו מוחקים דברים שפרסמת, כגון תגובות ולא תוכלי לשחזר מידע זה מאוחר יותר. מידע שאחרים שיתפו והגיבו אלייך אינו חלק מהחשבון שלך והוא לא יימחק.
79. אם בחרת לבטל הסכמתך לשימוש בנתונים האישיים שלך אנו נמחק את נתוניך מן המאגר ונסיר אותך מרשימת התפוצה. אנא שימי לב שאם תבטלי את הסכמתך, לא נוכל יותר לספק לך את ההטבות של לילית ונמחק את פרטיך האישיים, אם הדבר יידרש לפי בקשתך.
80. ככל שאת מבקשת להסיר/לעדכן נתונים אישיים, אנא פני אלינו באמצעות דוא״ל לכתובת nars-service.co.il.

יא. סמכות שיפוט

81. על תנאי השימוש/מדיניות הפרטיות על כל הנובע מהם או הכרוך בהם לרבות פרשנותם, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
82. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה, לתנאי השימוש הקבועים בו ולכל עניין הקשור בשימוש באתר, בין במישרין ובין בעקיפין, הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.
יב. שינויים במדיניות הפרטיות

83. לילית רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. השינויים יפורסמו באתר (תאריך השינוי האחרון (חודש ושנה) יצוין בראש עמוד מדיניות הפרטיות) ויקבלו תוקף מחייב ממועד פרסומם.
84. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכימה עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכלי לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.
85. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה.
86. נשמח למסור הבהרות ולקבל הצעות בקשר למדיניות הפרטיות ולנהלים שלנו אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות של לילית. הינך יכולה לפנות אלינו וליצור איתנו קשר בכתובת הדואר או בדוא״ל כמפורט לעיל. 


בתקנון זה לשון נקבה גם לשון זכר ולהפך. לשון יחיד גם לשון רבים ולהפך.

ט.ל.ח
לילית קמעונאות בע"מ
אין באמור לעיל בכדי למצות זכויות של חברת לילית קמעונאות בע"מ או לגרוע מכל סעד משפטי שחברת לילית קמעונאות בע"מ זכאית לו